Ev rûpel : 2669 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 11596 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 145496 Caran hatiye dîtin.