Ev rûpel : 15348 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 24276 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 390792 Caran hatiye dîtin.