Ev rûpel : 7261 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 16190 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 240860 Caran hatiye dîtin.