Ev rûpel : 6930 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 15859 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 234227 Caran hatiye dîtin.