Ev rûpel : 6739 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 15668 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 230651 Caran hatiye dîtin.