Ev rûpel : 4104 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 13031 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 175935 Caran hatiye dîtin.