Ev rûpel : 13436 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 22364 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 355368 Caran hatiye dîtin.