Ev rûpel : 5551 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 14480 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 206866 Caran hatiye dîtin.