Ev rûpel : 12046 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 20975 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 319789 Caran hatiye dîtin.