Ev rûpel : 9333 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 18262 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 282039 Caran hatiye dîtin.