Ev rûpel : 2966 Caran hatiye dîtin.
Ev rûpel : 11893 Caran hatiye dîtin.

Ev rûpel : 151354 Caran hatiye dîtin.